Български   |   English   |   Deutsche   |   Magyar

Контакти

МИКРОПАК ООД

Адрес на регистрация

ул. Ген. Кутузов 11
София 1618, България

Производство

ул. Кралевски път 1
кв. Църква (з-д Феромагнит)
Перник 2308, България

+359 888 512 126
+359 888 319 842